Support

Hur appen funkar

TEMPVAKT APPEN

 

Efter inloggning i appen, får man tillgång till fyra områden/tabbar. Den första tabben (Hem) visar den senaste avläsningen, och vilken tid denna är gjord, har man haft igång appen ett tag kan man behöva att klicka på uppdatera för att läsa in senaste temperaturen. Termometern skickar data till molnet med ca 15 minuters mellan rum.

 

Tab 2 (Graf), visar en graf över de senaste avläsningarna. Default visar den ca 1 dygns värden, detta kan variera om man har haft termometern avstängd ett tag. Vill man se fler dagar klickar man på siffran (ettan i bilden nedan), man får då upp en lista där man kan ändra antalet dagar, välj antal dagar, och klicka sedan på uppdatera, så laddas grafen om med det nya valet.

Tredje tabben (Export), ger er möjlighet att exportera samtliga avläsningar, exporten görs via safari, när safari öppnas, får användaren möjlighet att öppna exporten i ett annat program, t.ex Numbers, eller excel, i dessa program kan man sen bearbeta sitt data eller skicka det vidare till en epost adress.

INSTÄLLNINGAR

 

I den sista tabben (Inställningar), kan man styra hur termometern skall fungera. Man kan stänga av den, då kommer den inte registrera några mätningar, och därmed kommer man inte heller få några varningar medans den är avstängd.

Termometerns gränsvärden kan ändras här, samt antalet tillåtna felmätningar. Detta gör att systemet skickar en varning först efter att den har gjort x antal felmätningar i rad. I bilden bredvid är värdet satt till 2 det innebär att appen skickar en varning först när den gjort 3 felmätningar. Vill man byta E-post som varningarna skickas till, så görs det här också. Telefonnummer finns där för framtida funktioner där varningen skickas via SMS och E-post. Samt lösenordet uppdateras här.

Alla ändringar uppdateras när man klickar på Spara knappen.

© Copyright 2015. All Rights Reserved.